Course in Swedish language.


Kurs på högskolenivå – didaktiska ramar och kursmoduler (ansvarig projektdeltagare: Tyskland). Kursen på högskolenivå består av 6 moduler eller delar:

  1. Modul 1: Kursintroduktion
  2. Modul 2: Kritisk reflektion
  3. Modul 3: Språk och interkulturell kommunikation
  4. Modul 4: Migrationens komplexitet
  5. Modul 5: Tillgång till och inkludering i systemet
  6. Modul 6: En stödjande vägledningsprocess